מהזדמנות ורעיון לעסק מצליח 
       יזמות עסקית, אינטרנט, ניו מדיה וטכנולוגיה 

       הרצליה - תל-אביב - רמת השרון  - כפר-סבא  - רעננה  - הוד השרון  - 
       גבעתיים - רמת-גן  - פתח-תקוה - נתניה - גבעת שמואל       


 

Spanish Russian Francais English עברית

 09-7602716
החרושת 27, רעננה ת.ד. 2384
למפת הגעה לחצו כאן
 
 
 בואו לחשוב כמו יזם - סדנא חדשה
חולמים אבל חוששים?

יש לכם הרבה רעיונות עסקיים אך לא יודעים איך לבחון ולבחור?

רוצים לגלות את היזם שבכם?


בואו  "לחשוב כמו יזם" בעזרת סדנא יחודיית לפרטים לחצו>>>
 

תקנון רישום והשתתפות בסדנאות וקורסי יזמות 

תקנון רישום והשתתפות בקורסי יזמות
 
רישום והסדרת תשלום לסדנא/קורס מהווה האישור והסכמה על האמור בתקנון
 
 
1.       נהלי הרשמה וביטול השתתפות:
 
א.      ההרשמה לקורסי היזמות הינה אישית לכל תלמיד ואינה ניתנת להעברה.
ב.      תלמיד המבטל את רישומו לקורס עד 7 ימים טרם תחילת הלימודים זכאי להחזר כספי מלא ללא דמי ביטול.
ג.        תלמיד המבטל את רישומו לקורס החל מ- 7 ימים טרם תחילת הלימודים בקורס ועד יום לפני תחילת הקורס זכאי להחזר כספי בניכוי 300 ₪ דמי רישום.
ד.      תלמיד המבטל את רישומו לקורס יום לפני תחילת הלימודים מכל סיבה שהיא (לרבות עקב שינויים שנבעו מסיבות שקשורות במ.ט.י) לא יהיה זכאי להחזר כספי.
ה.      כל הודעה של ביטול קורס תעשה בכתב בלבד. מועד הביטול הינו מועד קבלת ההודעה על ידי המ.ט.י.
ו.        לא ניתן להקפיא ו/או להשהות את ההשתתפות בקורס.
ז.       כל החזר כספי בהתאם להוראות תקנון זה מותנים, בנוסף, בכך שהתלמיד מסר למ.ט.י את הקבלה המקורית שקיבל בגין התשלום.
ח.      למ.ט.י הזכות הבלעדית להחליט אם לאפשר לתלמיד לעבוד מקורס אחד לאחר.
ט.      מובהר כי בכל מקרה לא יינתן פיצוי ו/או החזר כספי (מלא, יחסי או חלקי) על התשלום לקורס, וזאת גם במקרים בהם התלמיד לא השתתף בקורס ו/או לא השתתף בכל השיעורים, מכל סיבה שהיא.
י.        המועד להתיישנות דרישה למפגשים חלופיים ו/או להחזר כספי של תלמיד מהמ.ט.י תהיה 6 חודשים ממועד חתימת התלמיד על תקנון זה.לאחר מועד זה, לא יהיה כל החזר כספי לתלמיד, מכל סיבה.
יא.   התלמיד לא יוכל לבטל את התשלום למ.ט.י מכל סיבה שהיא.
 
2.       תכני הקורס:
 
א.      המ.ט.י מתחייב לשבץ בכל ההכשרות מרצים בעלי ידע וכישורים מתאימים.
ב.      במידת הצורך למ.ט.י הזכות לשנות את סדר ההרצאות וכן להחליף מרצה מכל סיבה שהיא מבלי להודיע על כך לתלמידים.
ג.        יתכנו שינויים או ביטולים שנובעים מסיבות שלא בשליטת המ.ט.י כגון מחלה של מרצה, רישום חסר, תקלה טכנית בכיתת הלימודים או אירוע חיצוני אחר. במצב כאמור המ.ט.י ידאג להשלמת המפגש במועד אחר שיקבע על ידי המ.ט.י.
ד.      המ.ט.י. יוכל לשנות ו/או לבטל קורסים, תכנים ומועדי מפגשים ומועדי הקורס, בהתאם לשיקול דעתו.
 
3.       היעדרות, הגבלת אחריות ושונות:
 
א.      תלמיד אשר יחסר מפגש בקורס יוכל להשלים מפגש זה בתאום מראש בקורס אחר. ניתן להשלים עד שלושה מפגשים לכל היותר, למעט מסיבות של שירות מילואים או אישפוז בבי"ח, בהם המ.ט.י יוכל להתיר השלמה של יותר מ-3 מפגשים.
ב.      המט.י. אינו מחויב כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כל שהם או בפיצויים בגין נזקים רפואיים. על התלמיד חלה האחריות להיות חבר בקופת חולים ולכיסוי רפואי.
ג.        המ.ט.י אינו אחראי על חפצי התלמיד ועל התלמיד האחריות הבלעדית לשמור על חפציו.
ד.      כל תלמיד מתחייב לנהוג בדרך ארץ כלפי המרצים וכלפי שאר התלמידים.
 
 

אני הח"מ, ____________________, מאשר כי קראתי את תקנון ההשתתפות והינו
 
מקובל עלי.  חתימה:______________________             תאריך:_____________
עם למעלה מ 35 סדנאות יזמות בטוח תמצאו את הסדנא המתאימה לכם
 לרשימת הסדנאות המלאה לחצו>>

 
 
תכנון והקמה של עסק קטן

תכנון והקמה של עסק קטן

קורס הקמה וניהול עסק מקנה ידע חיוני לפתיחת עסק ועקרונות בחשיבה יזמית עסקית, הקניית כלים יישומיים לניהול עסק בהיבטים הפיננסיים, פיתוח חשיבה שיווקית ובכתיבת תכנית עסקיתנקרא גם יזמות עסקית
 
סדנת "איך לשכנע משקיע ב 180 שניות"

סדנת "איך לשכנע משקיע ב 180 שניות"

סדנא לקידום יזמים ושיפור יכולת ההופעה וההצגה מול משקיעים, בנקים ושותפים. הרכשת הכלים והידע בתקשורת הנדרשים בתהליך גיוס הון והימנעות משגיאות נפוצות בתהליך.
 
סדנת מסחר ב- eBay

סדנת מסחר ב- eBay

רכישת ידע מקיף כיצד ניתן בפשטות וללא ידע מוקדם להקים חנות ולהתחיל לסחור ולמכור ב- ,eBay איך לאתר מוצרים ונישות המתאימים למסחר בeBay-, פרקטיקה של הקמה וקידום החנות במגוון כלים וערוצים מתקדמים.
 
סדנת שיווק ומכירות

סדנת שיווק ומכירות

מתן כלים במכירות ובשיווק לעסק הקטן הכוללים: סימולציות במכירות, ניהול מו"מ, שיווק במיעוט משאבים ותקציבים, יצירת בידול וייחודיות לעסק, קורס שיווק ומכירות מקנה כלים פרקטים לעסק הקטן
 
סדנת הקמה וניהול חברת סטארט אפ

סדנת הקמה וניהול חברת סטארט אפ

הכשרת יזמים להקמה וניהול של חברת סטארט-אפ. הכוונה בתהליך פיתוח עסקי, גיוס מימון וכתיבת תוכנית עסקית, שיווק בינלאומי, מימון, קורס הקמה וניהול סטארטאפ מקנה כלים פרקטים להקמה של חברות בתחום ההייטק
 
סדנא לבחינת פוטנציאל שוק והתכנות עסקית חדש

סדנא לבחינת פוטנציאל שוק והתכנות עסקית חדש

סדנא אשר תאפשר למשתתף/יזם ללמוד כיצד לבחון את פוטנציאל השוק והתכנות העסקית של רעיון עסקי אותו הוא מעוניין להקים. הסדנא תתמקד בהיבטים של פוטנציאל שוק והסביבה העסקית והפוטנציאל הכלכלי של המיזם.
 
סדנא לתכנון הקמה של חברת סטארט-אפ

סדנא לתכנון הקמה של חברת סטארט-אפ

הכשרת יזמים לתכנון להקמת מיזם של חברת סטארט-אפ. הכוונה בתהליך פיתוח עסקי וכתיבת תוכנית עסקית, שיווק בינלאומי. סדנת תכנון להקמת מיזם מקנה כלים פרקטים להקמה של חברות בתחום ההייטק
 
סדנת מסחר ב  ETSY

סדנת מסחר ב ETSY

סדנא לרכישת ידע מקיף כיצד ניתן בפשטות וללא ידע מוקדם להקים חנות ולהתחיל לסחור ולמכור ב- Etsy איך לאתר מוצרים ונישות המתאימים למסחר ב- Etsy פרקטיקה של הקמה וקידום החנות במגוון כלים וערוצים מתקדמים.
 
סדנא לתכנון הליך גיוס ההון הראשוני לחברת סטארט-אפ

סדנא לתכנון הליך גיוס ההון הראשוני לחברת סטארט-אפ

הכשרת יזמים לגיוס מימון ציבורי ופרטי למיזמי סטארט-אפ
 
סדנא לכתיבת תכנית עסקית לסטארט-אפ

סדנא לכתיבת תכנית עסקית לסטארט-אפ

קידום יזמים ובעלי רעיונות טכנולוגים לכתיבת תכנית עסקית, הקניית הכלים והידע הנדרשים לכתיבת תכנית עסקית, הימנעות משגיאות נפוצות בתהליך. בסדנא יקבלו המשתתפים תבניות וגיליונות אקסל שישמשו בסיס לתכנית
 

חולם/ת על  קריירה ביזמות  

קורס ניהול ביום אחד
מט"י רעננה בשיתוף בית הספר לניהול ומנהיגות מזמינים אתכם לקורס ניהול ביום אחד עם מיטב המרצים בישראל.

חדש בסדרת המדריכים
המדריך הקצר להקמת עסק 

חבילת סדנאות מוזלת

מדגדג לך יזמות ואת/ה לא בטוח/ה איך לגשת לנושא קרן סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

מחפש/ת משקיע למיזם!

 "בדרך שלי לעסק עצמאי"
פרויקט יזמות לדורשי עבודה 

קרן שמש
לעידוד יזמים צעירים

TheHive by Gvahim 
start-up accelerator
 
 
מטי רעננה מתמחה ב: הקמת עסק, גיבוש רעיון, יזמות עסקית, סטארט אפ, פתיחת עסק, יעוץ עסקי, הלוואות לעסקים, תוכנית עסקית ועוד

לייבסיטי - בניית אתרים