מהזדמנות ורעיון לעסק מצליח 
       יזמות עסקית, אינטרנט, ניו מדיה וטכנולוגיה 

       הרצליה - תל-אביב - רמת השרון  - כפר-סבא  - רעננה  - הוד השרון  - 
       גבעתיים - רמת-גן  - פתח-תקוה - נתניה - גבעת שמואל       


 

Spanish Russian Francais English עברית

 09-7602716
החרושת 27, רעננה ת.ד. 2384
למפת הגעה לחצו כאן
 
 
 בואו לחשוב כמו יזם - סדנא חדשה
חולמים אבל חוששים?

יש לכם הרבה רעיונות עסקיים אך לא יודעים איך לבחון ולבחור?

רוצים לגלות את היזם שבכם?


בואו  "לחשוב כמו יזם" בעזרת סדנא יחודיית לפרטים לחצו>>>
 

תוכנית החממות הטכנולוגיות


 

תוכנית החממות הטכנולוגיות מעודדת ומטפחת יזמות טכנולוגית של יחיד, שרק החל את דרכו. להתחלת יוזמה חדשה נדרשת הזדמנות, ויזמים עם רעיונות טכנולוגיים חדשניים מקבלים את ההזדמנות הזו במלוא מובן המילה. התוכנית מיועדת לכל אדם, מכל סקטור.
התוכנית ייחודית מהבחינה שהיזמים מקבלים את כל מה שהם צריכים, כולל מקום, מימון, כל העזרה הנדרשת והדרכה.
התוכנית תומכת במיזמי מחקר ופיתוח המבוססים על רעיונות טכנולוגיים חדשניים המוכוונים לייצור מוצרים בעלי שוק פוטנציאלי משמעותי. תקציב התוכנית לכל מיזם הוא בין 1.4 ל 2.5 מיליון שקל, מהם 85% מוענקים ע"י המדינה בתקופה של שנתיים.
תוכנית החממות פועלת באמצעות 24 חממות המפוזרות לאורך כל הארץ ובכל נקודת זמן פועלים בחממות כ- 200.
 
קריטריונים לאישור פרויקט:
הפרויקט צריך להיות בשלב של מחקר ופיתוח המבוססת על רעיון טכנולוגי שיש בו חדשנות ואשר מטרתו פיתוח מוצר בעל פוטנציאל שיווקי המיועד לשוק משמעותי.
 
היזם: סטטוס של יזם מתחיל בראשית צעדיו.
 
צוות : כ- 3 עד 6 אנשי פיתוח (טכנולוגי ועסקי).
 
תקופת ביצוע בחממה  :תקופת שהותו של פרויקט בחממה היא כשנתיים.
בתקופה הזאת אמור היזם להביא את הרעיון שלו למצב בו תהיה כבר הגדרת מוצר
ברורה, תוכח היתכנות טכנולוגית ושיווקית, יהיה אבטיפוס או דגם עובד, תהיה תוכנית עסקית מסודרת - והפרויקט יהיה בשל להשקעה מסחרית ו/או להצטרפות שותף אסטרטגי ותיק בתחום.
בתום השנתיים צריך היזם להיות מסוגל להמשיך בכוחות עצמו, אם צריך, תוך הזדקקות למסלולי תמיכה רגילים של המדינה, וכמובן להשקעות חיצוניות.
  
מימון: התקציב השנתי נע בין 718,300  ל –1,235,300 שקל לשנה,כלומר, בין 1,436,600 ל- 2,470,600 שקל לשנתיים.
 
שיעור מענק :של המדען מתוך התקציב המאושר: 85% 
תנאים מיוחדים : חלוקת הבעלות ההתחלתית בפרויקט תהיה בהתאם להוראות מנכ"ל.
יוחזרו למדינה תמלוגים מתוך מכירות בגובה המענק עפ"י כללי ועדת החממות.
ייצור המוצר המפותח ייעשה בישראל. הטכנולוגיה המפותחת לא תועבר לחו"ל.
 תהליך פניה של פרויקט לחממה טכנולוגית :
 
1.  פנייה, בדיקה ואישור:
על היזם לפנות לחממה שבה הוא מבקש להפעיל את הפרויקט (ראה רשימה של 24 חממות). רצוי לבחון מראש את תחומי ההשקעה שהחממה מתמחה בהם. באופן כללי קיימת פעילות בכל תחומי המו"פ.  אין הכתבה של תחומי התמחות מסוימים בחממות.חלק מהחממות מעדיפות פרויקטים שיכולים להפיק תועלת מהתשתית הטכנולוגית העומדת לרשותן - בעיקר חממות ליד מוסדות מחקר.
 
הבקשה נבחנת ע"י החממה – ואם ימצא מתאים, תפנה החממה אל מנהלת החממות הטכנולוגיות – בלשכת המדען הראשי, משרד התמ"ת בבקשה לאשר את הפעלתו בחממה וזכאותו למענק המדינה. הפרויקט ייבדק על ידי מנהלת החממות ויובא לאישור ועדת החממות.  אישרה ועדת החממות את הפרויקט -  ניתן להפעילו בחממה מיד.
 
2. מו"מ וחתימה על חוזה השקעה
לאחר שהחממה קיבלה אישור לצרף את המיזם לחממה יתקיים מו"מ לחוזה השקעה בין היזם לחממה (שלב זה יכול לקרות גם לפני שהחממה מפנה את הפרויקט לאישור ודברך כלל כבר אז היזם נדרש לחתום על טופס "No Shop ", כלומר הפסקה של כל פעילות למציאת משקיע אחר וניהול מו"מ מול גורמים אחרים.
לאחר סיכום תנאי ההשקעה ייחתם הסכם בין יזמי הפרויקט לבין הנהלת החממה להסדרת זכויות היזמים ולהבטחת היכולת של הנהלת החממה לקיים את מטרותיה ולעמוד בהתחייבויותיה כלפי המדינה.
ככלל ישנם שני מבנה פעילות לחממות:
חממות בבעלות ציבורית ללא מטרות רווח (ע"פ הוראת מנכ"ל 8.2) – ראה רשימה בהמשך המסמך
חממות בבעלות פרטית הפועלות למטרת רווח של בעלי החממה (ע"פ הוראת מנכ"ל 8.3) – ראה רשימה בהמשך המסמך.


 

דרישות לחלקות מניות ומימון:
בחממות הפועלות תחת הוראות מנכ"ל 8.2 (מלכ"ר)
שעורי הבעלות ההתחלתית בחברת הפרויקט :
לפחות 50% - ליזם.
לפחות 10% - לעובדי מפתח  שאינם נמנים על היזמים.
עד 20% - למממן המימון המשלים למענק המדינה הנדרש להפעלת הפרויקט  (זה יכול כמובן להיות היזם).
עד 20%- לחממה.
 
המימון הממשלתי לא יעלה על סך של 1,260,000 ₪ לתקופת ביצוע של עד שנתיים (להלן-"תקופת הביצוע") למעט במקרים החריגים הבאים:
      א) הוועדה תהיה מוסמכת במקרים מיוחדים ולפי שיקול דעתה לקבוע שיעורי השתתפות
           שונים, אשר לא יעלו על תקרת התקציב המאושר.
     ב) הוועדה תהיה מוסמכת לאשר לפרויקטים בביוטכנולוגיה מענק נוסף עד לסך של
           630,000 ₪ לפרויקט חממה לשנה נוספת בלבד.
     ג) הוועדה תהיה מוסמכת לאשר לפרויקט חממה אחד בשנה בכל חממה, לשנת פעילות 
         נוספת מעבר לתקופת הביצוע, מענק נוסף עד סך של 370,500 ש"ח ואשר יהווה עד            
         50% מהתקציב המאושר של אותו פרויקט חממה. 
3) הזכאות למימון ממשלתי לפרויקט חממה תחול רק על מי שלא קיבל ואינו מקבל מהממשלה
      סיוע נוסף בגין מו"פ בפרויקט החממה שבגינו התבקש המימון הממשלתי.
4) תקופת המימון הממשלתי לפרויקט חממה תהיה עד שנתיים. הוועדה תהיה מוסמכת לפי   
      שיקול דעתה להאריך תקופה זו ללא הגדלה בתקציב המאושר, למעט התוספות כאמור
      בסעיף 5 – ג 2) ב) לעיל.
5) – ד מימון משלים
מימון הניתן לפרויקט חממה על ידי בעלי החממה, או על ידי גורם מממן אחר, לרבות היזם, הנועד לביצוע פרויקט חממה הכולל הוצאות מו"פ בנוסף על אלו המכוסות על ידי המימון הממשלתי והוצאות מאושרות נוספות הנדרשות לביצוע ולמסחור פרויקט החממה על פי הנהלים.
גובה המימון יהיה לפחות בשיעור המשלים את המימון הממשלתי שאושר לפרויקט חממה,
ל- 100% מהתקציב המאושר.
חברת הפרויקט תשלם תמלוגים מכל הכנסה הנובעת מפרויקט החממה בשיעורים ולפי הכללים שקבעה הוועדה ושהיו בתוקף בעת קבלת האישור לפרויקט החממה

 


 

תמלוגים
ככלל מקבל האישור ישלם לאוצר המדינה (קרן תמורה) תמלוגים ממכירת המוצר עד סכום מצטבר השווה לסכום המענק הצמוד שקיבל בשל התכנית כולה או עד תקרת התמלוגים המוגדלת כמשמעותה בתקנה 4, בתוספת ריבית שנתית; הריבית השנתית תיקבע לגבי כל בקשה במועד אישורה, בהתאם לשיעור הריבית השנתית שהיה בתוקף באותה עת, ותחול על כל כספי המענק שיתקבלו בשל אישור כאמור.
התמלוגים ישולמו למן תחילת המכירות של המוצר הראשון שייוצר בהתאם לתוכנית (להלן - מועד תחילת ההחזר).
מקבל האישור ישלם לאוצר המדינה תמלוגים בשיעורים משתנים שיחושבו באחוזים ממחיר המכירה של המוצר כמפורט להלן:
בשלוש השנים הראשונות ממועד תחילת ההחזר - 3 אחוזים ומתחילת השנה הרביעית עד תום השנה השישית ממועד תחילת ההחזר - 4 אחוזים ומתחילת השנה השביעית ממועד תחילת ההחזר ואילך - 5 אחוזים.
כיוון שישנם הסדרי תמלוגים שונים לתוכניות שונות (תמלוגים מוגדים עבור ייצור בחו"ל, אורך חיים מוגבל וכדומה יש לקרוא את תקנות התמלוגים המפורטים באתר התמ"ת להלן:
 
לקריאת הוראת המנכ"ל 8.2 המלאה http://www.incubators.org.il/director_general_directives_8.2_(hebrew).doc
 
 בחממות הפועלות תחת הוראות מנכ"ל 8.3 (מופרטות)
שעורי הבעלות ההתחלתית בחברת הפרויקט :
מניות החממה-  בין 35% ל- 70% (כולל 5% עבור תפעול החממה).
מניות היזמים-   בין 30% ל- 65%.
כל השקעה נוספת שתידרש בעתיד, תהיה פתוחה למו"מ עסקי חופשי, ותדלל את הבעלים המייסדים הנ"ל באופן יחסי לחלקם.
 
לצורך ביצוע פרויקט חממה תינתן הלוואת מדינה לזכיין החממה בשיעור השתתפות של 85% מהתקציב המאושר. הלוואת המדינה לא תעלה על סך של 1,680,000 ₪ לתקופת ביצוע של עד שנתיים (להלן-"תקופת    הביצוע"). בחממות פריפריה גובה הלוואת המדינה לא יעלה על סך של 2,100,000 ₪ לתקופת ביצוע של עד שנתיים, למעט במקרים החריגים הבאים:
א) הוועדה תהיה מוסמכת לאשר לפרויקטים בביוטכנולוגיה הלוואה נוספת של עד
 840,000 ₪ לפרויקט חממה לשנה נוספת בלבד, ובחממת פריפריה הלוואה נוספת עד סך של 1,050,000 ₪ לפרויקט חממה לשנה נוספת בלבד.
ב) הוועדה תהיה מוסמכת לאשר לפרויקט חממה אחד בשנה בכל חממה, לשנת פעילות נוספת מעבר לתקופת הביצוע, הלוואה נוספת עד סך של 494,000 ₪ אשר תהווה עד מ- 50% מהתקציב המאושר של אותו פרויקט חממה. בחממת פריפריה הוועדה תהיה מוסמכת לאשר לפרויקט חממה אחד בשנה בכל חממה, לשנת פעילות נוספת מעבר לתקופת הביצוע, הלוואה נוספת עד סך של 617,500 ₪ אשר תהווה עד 50% מהתקציב 
   המאושר של אותו פרויקט חממה.
הוועדה תהיה מוסמכת במקרים מיוחדים ולפי שיקול דעתה לקבוע שיעורי השתתפות שונים בפרויקט החממה, אשר לא יעלו על התקרות שבסעיף 5 – ג 2.
הזכאות להלוואת מדינה לפרויקט חממה תחול רק על מי שלא קיבל ואינו מקבל מהממשלה תמיכה נוספת בגין מו"פ בפרויקט החממה שבגינו התבקשה ההלוואה.
תקופת הביצוע של פרויקט חממה תהיה עד שנתיים. הוועדה תהיה מוסמכת לפי שיקול דעתה להאריך תקופה זו ללא הגדלה בתקציב המאושר למעט התוספות כאמור בסעיפים
5– ג 2) א)   ו- 5- ג 2) ב).
5 – ד   מימון משלים
מימון הניתן לפרויקט חממה, על ידי זכיין החממה, או על ידי גורם מממן אחר, לרבות היזם, שבאחריות הזכיין להביא, הנועד לביצוע פרויקט החממה, וכולל הוצאות מו"פ בנוסף על אלו המכוסות על ידי הלוואת המדינה והוצאות מאושרות נוספות הנדרשות לביצוע ולמסחור פרויקט החממה על פי הנהלים.
גובה המימון יהיה לפחות בשיעור המשלים את הלוואת המדינה שאושרה לפרויקט החממה, ל- 100% מהתקציב המאושר.  
 
מקבל הלוואת המדינה מכוח הוראה זו יהיה פטור מתשלום תמלוגים למדינה בגינו.
 
לקריאת הוראת מנכ"ל 8.3 המלאה
 
3.  מיד עם כניסתו לחממה (לאחר אישור התקציב) ירשם הפרויקט כחברה בע"מ ויחל לפעול כעסק מסחרי עצמאי.
טפסים וחומר להורדה
מצ"ב הפניה לטפסים להורדה בגין תוכנית החממות
 
 חוק המו"פ
 
 
חומר זה נערך וסוכם על ידי מ.ט.י רעננה במטרה להקל על התמצאות הקורא בכללים והסדרי המדען הראשי. על אף המאמצים שנעשו כדי להקל על הקרוא יתכן ונשמטו פרטים או שונו הוראות כאלו ואחרות באופן תקופתי שלא עודכנו במסמך. המ.ט.י ממליץ לכל יזם/חברה אשר מתכוונ/ת לפנות לאחת מתוכניות המדען לעיין ולקרוא את ההוראות המלאות שמפורסמות באתר משרד התמ"ת. 

Go Back  Print  Send Page

חולם/ת על  קריירה ביזמות  

קורס ניהול ביום אחד
מט"י רעננה בשיתוף בית הספר לניהול ומנהיגות מזמינים אתכם לקורס ניהול ביום אחד עם מיטב המרצים בישראל.

חדש בסדרת המדריכים
המדריך הקצר להקמת עסק 

חבילת סדנאות מוזלת

מדגדג לך יזמות ואת/ה לא בטוח/ה איך לגשת לנושא קרן סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

מחפש/ת משקיע למיזם!

 "בדרך שלי לעסק עצמאי"
פרויקט יזמות לדורשי עבודה 

קרן שמש
לעידוד יזמים צעירים

TheHive by Gvahim 
start-up accelerator
 
 
מטי רעננה מתמחה ב: הקמת עסק, גיבוש רעיון, יזמות עסקית, סטארט אפ, פתיחת עסק, יעוץ עסקי, הלוואות לעסקים, תוכנית עסקית ועוד

לייבסיטי - בניית אתרים