מהזדמנות ורעיון לעסק מצליח 
       יזמות עסקית, אינטרנט, ניו מדיה וטכנולוגיה 

       הרצליה - תל-אביב - רמת השרון  - כפר-סבא  - רעננה  - הוד השרון  - 
       גבעתיים - רמת-גן  - פתח-תקוה - נתניה - גבעת שמואל       


 

Spanish Russian Francais English עברית

 09-7602716
החרושת 27, רעננה ת.ד. 2384
למפת הגעה לחצו כאן
 
 
 בואו לחשוב כמו יזם - סדנא חדשה
חולמים אבל חוששים?

יש לכם הרבה רעיונות עסקיים אך לא יודעים איך לבחון ולבחור?

רוצים לגלות את היזם שבכם?


בואו  "לחשוב כמו יזם" בעזרת סדנא יחודיית לפרטים לחצו>>>
 

 זכויות והגדרת תושב חוזר


 

זכויות והגדרת תושבים חוזרים


מי זכאי להטבות?

להטבות זכאים תושבים חוזרים למשך שנתיים מיום חזרתם לארץ בצירוף אישור תושב חוזר ממשרד הקליטה.
 

 להלן הגדרת מעמד תושב חוזר
 
למעמד "תושב חוזר" במשרד הקליטה זכאי, אזרח ישראלי המקיים את התנאים הבאים:
 
א.     גיל – בן 17 ומעלה בעת שובו לישראל.
     לסיוע בתחומים בהם קיימת מגבלת גיל (בפרט בתחום התעסוקה),  
     יש לבדוק בלשכות משרד הקליטה.
     הזכאות לפטור ממסים במכס ניתנת למי שגילו יותר מ – 18.
 
ב.     שהות בחו"ל – אדם ששהה בחו"ל תקופה רצופה בת שנתיים לפחות.
     "מדען חוזר" – יהיה זכאי לסיוע מהמרכז לקליטה במדע, לאחר ששהה בחו"ל 
     תקופה רצופה בת שלוש שנים לפחות.
     "יזם עסקי" – תושב חוזר יהיה זכאי לסיוע לאחר ששהה בחו"ל 3 שנים לפחות.
 
ג.       ביקורים בארץ - ביקר בארץ לסירוגין או ברציפות לא יותר מארבעה חודשים בכל שנת היעדרות (בשנתיים האחרונות לפני השיבה ארצה). ביקור שיחל בשנה אחת ויימשך ברצף לשנה הבאה, ייחשב כביקור אחד.
 
ד.      שליחות בחו"ל – "תושב חוזר" או בן/בת זוג או אחד מהוריו, לא נשלח לחו"ל כדי להיות מועסק מטעם אחד מהגורמים המפורטים להלן (אלא אם עברו 5 שנים מתום השליחות ):
 
 1.     מדינת ישראל.
 2.     רשות מרשויות מדינת ישראל (כולל חברות ממשלתיות).
 3.     ההסתדרות הציונית העולמית או רשות מרשויותיה.
 4.     הסוכנות היהודית.
 5.     קרן קיימת לישראל.
 6.     קרן היסוד.
 7.     המגבית המאוחדת.
 8.     הבונדס.
 
ה.     אופן חישוב הזכאות – חישוב הזכאות יתבצע לפי השנתיים שקדמו ליום השיבה לארץ. קביעת מעמד "תושב חוזר" תעשה בארץ באחת מלשכות משרד הקליטה באזור המגורים, על פי חותמות כניסה ויציאה בדרכון ועל פי בדיקת הרישומים במשרד הפנים. יש לשמור דרכונים קודמים ככל האפשר.
  
 
תנאים נוספים לזכאות
 
פרוד/ה, גרוש/ה או בן/בת זוג המקדימים את שובם ארצה וחזרו עם ילדיהם, חייבים, כדי לקבל סיוע גם בעבור הילדים, להמציא תצהיר נוטריוני או תצהיר בפני הקונסול הישראלי על הסכמת בן/בת הזוג שנותר/ה בחו"ל, להחזקת הילד/ים ברשותו/ה בישראל.
 
מי אינו זכאי לסיוע משרד הקליטה
א.     מי שנהנה בעבר מסיוע הניתן ל"תושב חוזר"
ב.     "תושב חוזר" שהיה בעבר עולה ונמצא עדיין בתקופת זכאות לסיוע כעולה, סיוע משרד הקליטה יינתן בהתאם ליתרת זכאותו כעולה.
ג.       מי ששהה בשליחות בחו"ל
 
     תקופת הזכאות לסיוע
1.     משרד הקליטה –   תקופת הזכאות ל"תושב חוזר" במשרד הקליטה - 12 חודשים מיום השיבה לארץ.
        לאמנים וליזמים עסקיים 24 חודשים מיום השיבה לארץ. זאת לצורך הגשת בקשה לסיוע.
2.     מכס – תקופת הזכאות לצורך סיוע הניתן ע"י המכס - 9 חודשים בלבד מיום השיבה לארץ.
3.     שירות בצה"ל – תקופת השירות בצה"ל (סדיר או מילואים), לא תיחשב במניין תקופת הזכאות ובמניין הביקורים בארץ.
 
תהליך קבלת הזכאות לסיוע
1.     על ה"תושב החוזר" לפנות תחילה לרכז תיעוד וזכאות / תושבים חוזרים, בלשכת המשרד לקליטת העלייה הקרובה למקום המגורים לקבלת "אישור תושב חוזר".
2.     יש למלא שאלון ל"תושב חוזר" ולהמציא 2 תמונות, דרכונים ותעודת זהות מעודכנת ולצרף צילומי המסמכים הנדרשים בהתאם לבקשה.
3.     לקבלת סיוע כספי של 3 חודשי הבטחת הכנסה, יש לפתוח חשבון בנק.
4.     תנאי לקבלת הבטחת הכנסה: התייצבות בשירות התעסוקה (לאחר קבלת "אישור תושב חוזר") ולא קיבל הפנייה לעבודה במהלך ההתייצבות. 
 
        
משרד הקליטה - סיוע לתושבים חוזרים
 
הגשת בקשה לסיוע בחו"ל – ניתן להגיש בקשות לסיוע בחו"ל בנושא מדענים וייזמות עסקית, באמצעות הקונסוליות הישראליות ברחבי העולם.
 
אישור הסיוע מותנה בהחלטת הוועדה לתושבים חוזרים בארץ. הביצוע והאישור הסופי יינתנו בארץ, רק לאחר בדיקת המעמד וקבלת אישור מעמד "תושב חוזר" בישראל.
 
הגשת בקשה לסיוע בארץ – לקבלת אישור "תושב חוזר" יש לפנות, עם כל המסמכים, לרכז תושבים חוזרים בלשכת משרד הקליטה הקרובה למקום המגורים, אישור זה מאפשר קבלת סיוע ממשרד הקליטה.
 
סוגי הסיוע
א.     הנחה במחיר כרטיס טיסה ומטען נלווה
על – פי הסכם בין משרד הקליטה וחברת "אל – על", תינתן הנחה במחיר כרטיסי הטיסה לישראל ל"תושב חוזר". המחיר המוזל והתנאים המיוחדים ניתנים בטיסות "אל – על" בלבד. כמו כן, תינתן זכאות לתוספת מטען נלווה לכל נוסע מעל גיל שנתיים, ללא תשלום נוסף.
את כרטיסי הטיסה יש לרכוש ישירות בסוכנות "אל – על" ולא באמצעות סוכן.
אישור להנחה עבור חברת "אל – על" ניתן לקבל בקונסוליות הישראליות.
את ההנחה ניתן לממש בחו"ל בלבד !
 
ב.     תעסוקה
 
"תושב חוזר" שלא נקלט בתעסוקה, עשוי לקבל סיוע מהמשרד לקליטת העלייה.
 
1.     מענק הבטחת הכנסה
- המענק להבטחת הכנסה ניתן במקרה ששני בני הזוג הם דורשי עבודה, חובת ההתייצבות בשירות התעסוקה חלה על שני בני הזוג.
- משך הזכאות לסיוע משרד הקליטה - עד 3 חודשים רצופים  במהלך השנה הראשונה לחזרתם ארצה.
- אם אחד מבני הזוג פטור מהתייצבות, עליו להציג אישור, כנדרש, ללשכת התעסוקה, כדי לקבל את המענק עבור המשפחה.
- אם אחד מבני הזוג עובד, אין למשפחה זכות לקבלת הבטחת הכנסה.
- אם שכרו של בן הזוג העובד נמוך משכר מינימום , יוכל לפנות אל המוסד לביטוח לאומי לבדיקת אפשרות קבלת השלמת הכנסה.
 
- משפחה שבה אחד מבני הזוג מקדים את שובו ארצה, לא תקבל הבטחת הכנסה, אלא אם כן ימציא בן הזוג שחזר, הוכחה על אי יכולתו של בן הזוג שנותר בחו"ל לתמוך במשפחתו (כהוכחה יכול לשמש תצהיר בית משפט בישראל).כמו כן, עליו להציג מסמך המעיד על הסכמתו של בן הזוג שנותר בחו"ל להבאת הילדים לישראל.
- רצוי להתייצב בשירות התעסוקה בתחילת החודש, כדי ליהנות מתשלום עבור חודש מלא. עבור התייצבות בחלק מהחודש, מקבלים את החלק היחסי של התשלום. תשלום עבור חלק מהחודש, נחשב כאחד משלושת חודשי הזכאות,ללא אפשרות השלמה.
- גובה המענק נקבע לפי גודל המשפחה ומשתנה מעת לעת.
- קבלת הבטחת הכנסה ממשרד הקליטה תעשה לאחר הוצאת אישור "תושב חוזר" על סמך אישור ימי התייצבות בשירות התעסוקה (של שני בני הזוג) .
- התשלום מועבר ישירות לחשבון הבנק של הפונה , על כן יש לפתוח חשבון בנק.
- סיוע משרד הקליטה מותנה בהמצאת אישור מהביטוח הלאומי על אי הגשת תביעה להבטחת הכנסה ואי קבלת סיוע (כלשהו) מהביטוח הלאומי.
-  בתום קבלת הסיוע ממשרד הקליטה, יש לפנות לביטוח הלאומי לבדיקת אפשרות המשך סיוע בהבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי .
 
2.        קורסים להסבה ולהכשרה מקצועית, רישוי והסמכה
משרד הקליטה מקיים קורסים לשירותם של העולים החדשים.
"תושב חוזר" שאושרה זכאותו לסיוע בקורס הסבה או הכשרה מקצועית או קורסים לרישוי או הסמכה במקצועו, עשוי לקבל דמי קיום בתקופת הקורס ע"פ נוהלי המשרד. הסיוע יינתן למשתתפים בקורסים מקצועיים שנמשכים עד שנה, ע"פ המלצת שירות התעסוקה או גורם מקצועי מוסמך. ניתן לבדוק השתלבות תושב חוזר במערך הקורסים של משרד התמ"ת (תעשיה, מסחר ותעסוקה), מותנה בקבלת הפנייה של שירות התעסוקה. משרד הקליטה מקיים גם השתלמויות ערב, רצוי לעקוב אחר הפרסומים בלשכות משרד הקליטה.
 
3.       השתתפות באגרת בחינות
"תושב חוזר" יהיה זכאי להשתתפות בעלות אגרת בחינות הרישוי לקבלת רשיון לעסוק במקצועו בישראל. עם זאת, בחלק מהמקצועות יהיה זכאי להשתתפות חלקית ולא מלאה של העלות, תלוי בסוג המקצוע. במקרים בהם קיימים מספר מבחני רישוי, יסייע המשרד סיוע חלקי (לדוגמא: בחינות לעו"ד – הסיוע יתקבל בבחינות ב"דיני ישראל" ולא בבחינות הסופיות). להלן פירוט המקצועות בהם נדרשת בישראל בחינת רישוי לבעלי דיפלומה מחו"ל.
המוסדות המקנים רשיון הם:
-         משרד הבריאות – רופאים; רופאי שיניים, אחיות, מקצועות רפואיים ופרה – רפואיים, פסיכולוגיים.
-         משרד החקלאות – וטרינרים
-         משרד החינוך והתרבות – מורים, גננות, מורים למוסיקה, ספורטאים.
-         לשכת עורכי הדין – עורכי דין      
-         מועצת רואי – חשבון – רואי חשבון
-         משרד העבודה – מהנדסים, אדריכלים, הנדסאים, טכנאים.
-         איגוד העובדים הסוציאליים – עובדים סוציאליים
-         ועדות מיון מקצועי – אומנים
   
 
4.     השתתפות בשכר לימוד בקורסים חיצוניים
ההשתתפות תינתן ורק בקורסים שאינם קיימים במערכת הממשלתית ושמגדילים את סיכויי המשתתף למצוא עבודה מתאימה. תושב חוזר עשוי לקבל השתתפות בשכר לימוד בקורס, בהתאם לנוהלי התעסוקה של משרד הקליטה.
 
5.      סיוע בקידום השמה של אקדמאים בתעסוקה במשרדי הממשלה , במוסדות ציבור ובמגזר הפרטי.
"תושב חוזר" שהוכר כזכאי לסיוע בתעסוקה ומצא עבודה במוסד ממשלתי, ציבורי או במגזר הפרטי, אך במקום העבודה עדיין אין תקן פנוי עבורו, עשוי לקבל השתתפות במימון משכורתו לתקופה של 6 חודשים, לעיתים תוארך התקופה עד 12 חודשים. הבקשה לסיוע תידון בוועדה, על סמך פניית המעסיק. לאחר אישור הוועדה, יועבר הכסף ישירות למוסד המעסיק. הסיוע חל גם על רופאים . תושבים חוזרים ללא השכלה אקדמאית זכאים לסיוע במגזר הפרטי בלבד.
 
6. אמנים
- "תושב חוזר" שהוכר ע"י המשרד לקליטת עלייה כ"אמן" והמציא תעודות
מקצועיות כנדרש, עשוי לקבל סיוע מהמשרד.
-  אמנים חוזרים זכאים להגיש בקשה לסיוע במהלך 24 חודשים מיום חזרתם ארצה.
-  הכרה כ"אמן" יכולה להיעשות ע"י פנייה לוועדה המקצועית במשרד הקליטה או תינתן למי שהתקבל לעבודה בתחומו ב"מוסד מוביל" בארץ, בהתאם לנוהל אמנים.
-  הוועדות המקצועיות פועלות בתחומים הבאים: אמנות פלסטית, מוזיקה, אמנויות התיאטרון והבמה הקלה, מחול, קולנוע וטלוויזיה, ספרות, הלחנה.
-  הסיוע הראשוני ניתן כמענק כספי חד פעמי לרכישת כלים מקצועיים או ציוד.
-  אמן שיוכר ע"י הוועדה המקצועית כאמן מצטיין, יומלץ לקבלת סיוע נוסף גם מהוועדה הבין-משרדית לקליטת אמנים מצטיינים וכן מקרנות וממוסדות אחרים. אמן מצטיין יקבל גם סיוע בחשיפה, כגון: פרסום ספר ראשון בארץ, הקלטה ראשונה, קונצרט או הופעה ראשונה, תערוכה, קטלוג, השתתפות בירידים ואירועים וכ"ו. כמו כן, האמן זכאי לסיוע בתעסוקה, כגון: קורסים ייחודיים לאומנים וסיוע בקידום השמה בתעסוקה ע"י מימון שכר (המימון יועבר למוסד המעסיק).
- גופים אמנותיים חדשים, שהוקמו ע"י אמנים עולים ו/או תושבים חוזרים, יכולים לקבל תמיכה כספית ממושכת עד 5 שנים (לדוגמא: שכר אמנים, חזרות, תלבושות, תפאורה, פרסום וכ"ו). קבלת מידע יש לפנות, לאחר השיבה ארצה, לרכז תושבים חוזרים בלשכת משרד הקליטה הקרובה למקום המגורים,
 
ג.     המרכז לקליטה במדע
המרכז לקליטה במדע (המק"ב) מסייע בקליטת מדענים עולים ומדענים "תושבים חוזרים" במערכת המחקר והפיתוח בישראל.
המק"ב פועל בשני מישורים:
1. המק"ב משמש כשירות השמה עבור הפונים אליו, ע"י יצירת קשר עם מעסיקים פוטנציאליים ("מתווך").
2. המק"ב משתתף במימון חלק מהוצאות העסקתם של המדענים ובחלק מהוצאות מחקרם, ע"פ קריטריונים קבועים מראש.
 
המק"ב מסייע לפונים שחזרו ארצה בהשמה ובמימון. לפונים טרם חזרתם ניתנים שירותי השמה בלבד.
 
הסיוע מותנה:
-  בהחלטת הוועדה לאישור סיוע במרכז לקליטה במדע
-  באישור הזכאות בוועדה ל"תושבים חוזרים"
-  בקבלת אישור "תושב חוזר"
 
מדען שקיבל בעבר סיוע כ"מדען עולה", לא יוכל לקבל סיוע נוסף כ"מדען תושב חוזר".
 
זכאים לסיוע המרכז לקליטה במדע:
1. מדען בעל תואר שלישי, אשר עסק במחקר או בפיתוח, במשך 3 שנים מתוך חמש השנים לפני חזרתו ארצה ופרסם לפחות שלושה מאמרים בכתבי – עת אקדמיים מוכרים או רשם לפחות שלושה פטנטים.
2. מדען בעל תואר שני, אשר עסק במחקר או בפיתוח במשך 4 שנים מתוך שש השנים לפני חזרתו ארצה ופרסם לפחות שלושה מאמרים בכתבי – עת אקדמיים מוכרים או רשם לפחות שלושה פטנטים.
3. מדען בעל תואר שני, שעסק במחקר יישומי ו/או בפיתוח במשך 4 מתוך שש השנים לפני חזרתו ארצה. על אף שאין לו פרסומים או פטנטים, יהיה זכאי לסיוע, כדי להיקלט בתעשייה בתחום המחקר היישומי או בפיתוח.
4. "מדען תושב חוזר" העונה להגדרות שלעיל, יהיה זכאי לסיוע המק"ב, בתנאי שגילו אינו עולה על 60 שנה.
5. מדען בעל תואר שני, שגילו מתחת ל – 35 שנה, יהיה זכאי לסיוע המק"ב להשמה בתעשייה בלבד.
 
סיוע למדען בקליטה בעבודה
מעסיק הקולט "מדען תושב חוזר", זכאי לסיוע בהעסקתו במשך שנה אחת, או מחצית הסיוע במשך שנתיים (גובה הסיוע משתנה מעת לעת). בנוסף, תיתכן השתתפות בהוצאות המחקר של המדען.      
"מדען תושב חוזר" הנקלט כמשתלם, פוסט – דוקטורנט באחת מהאוניברסיטאות, יהיה זכאי לשנתיים סיוע במלגת פוסט – דוקטורנטים.
 
הסיוע יכול להינתן לשני בני זוג העומדים בקריטריונים של מדען "תושב חוזר".
לבירורים ניתן לפנות למרכז לקליטה במדע, משרד הקליטה, הקריה בניין 2 ירושלים, מיקוד: 91130, טלפון: 6752796-02 E- mail: omrii@moia.gov.il.
בתחום הטכנולוגייה והמדעים המדויקים ניתן לפנות לנונו בן – דוד nunub@moia.gov.il
בתחום מדעי החיים והרפואה ניתן לפנות ליואל ברקאי yoelb@moia.gov.il
בתחום מדעי החברה והרוח ניתן לפנות לעומרי אינגבר omrii@moia.gov.il
 
ד. סיוע ליזמים עסקיים
המשרד לקליטת העלייה מסייע לייזמים המעונינים להקים עסק בישראל.
הסיוע ניתן בתחום הייעוץ העסקי ובמימון משרד הקליטה באמצעות הלוואה עד גובה 100,000 ש"ח בתנאים מועדפים וכן באמצעות לווי עסקי עד 25 שעות.
הייעוץ מתבצע באמצעות המוקדים לטיפוח יזמות – מט"י, הפועלים ביישובים רבים הארץ.
מט"י מסייעים בבירור היכולת האישית לניהול עסק, בעריכת בדיקת שוק ובדיקת כדאיות העסק, בהכנת תוכנית עסקית ובקישור למקורות מימון – בנקים וקרנות. ליווי אישי בשלב הקמת העסק ובמהלך השנה הראשונה של פעילות העסק בארץ. כמו כן, מט"י מפנה לקורסים וסדנאות בתחום הייזמות העסקית.
תושב חוזר זכאי להגיש בקשה לסיוע לפתיחת עסק, תוך שנתיים מיום חזרתו ארצה, בתנאי ששהה 3 שנים בחו"ל וגילו למעלה מ – 24 שנים ופחות מ – 60 שנים.
לקבלת פרטים ומידע נוסף יש לפנות לרכז תושבים חוזרים בלשכות משרד הקליטה הקרובה למקום המגורים, או לקונסוליות הישראליות בחו"ל, טרם החזרה ארצה .
 
ה. סיוע בלימוד השפה העברית
1.  נוער – ילדי "תושבים חוזרים" בני 16 ומעלה, החוזרים ארצה בין החודשים אפריל – יולי, יוכלו להשתלב באולפן עברית למבוגרים בחודשי הקיץ, טרם כניסתם ללימודים סדירים בבית הספר.
     ילדים בגיל בית – ספר יסודי וחטיבת ביניים, יוכלו לקבל שיעורי
     עזר במסגרת בית – הספר (ראו פרק חינוך).
     רצוי לברר במחלקת החינוך של הרשות המקומית מיקומו של אולפן 
     מרכזי לתלמידים עולים.
 
2.  מבוגרים – "תושבים חוזרים" שרמת שליטתם בשפה העברית אינה מאפשרת להם קליטה בתעסוקה מתאימה, יוכלו ללמוד באולפנים של משרד הקליטה. אישור הלימודים באולפן מותנה בהחלטת ועדה.
 
 * למידע נוסף, יש לפנות לרכז "תושבים חוזרים" במשרד הקליטה באזור המגורים.
 
 
ו. סיוע לחיילים בודדים
"תושב חוזר" המשרת שירות סדיר ויוכר ע"י צה"ל כחייל בודד, עשוי לקבל, בנוסף לסיוע מצה"ל, מענק כספי ממשרד הקליטה.
גם "תושב חוזר" שאיננו חייל בודד ומשרת שירות סדיר, עשוי לקבל סיוע כספי למשפחה (תשמ"ש) ממשרד הקליטה, ובתנאי שצה"ל אישר זכאות זו.
על מנת לקבל מידע וסיוע כספי של המשרד לקליטת העלייה, יש לפנות 
לאחת מלשכות משרד הקליטה הקרובה למקום המגורים. מידע על הזכאות לסיוע
של צה"ל ניתן לקבל באמצעות נספח צה"ל בחו"ל ובארץ אצל משקי"ת ת"ש
ביחידה הצבאית.
 
סיוע בלימודים על תיכוניים לבני ישראלים במעמד אזרח עולה (יליד חו"ל) או קטין חוזר.
 
מינהל הסטודנטים מסייע לבני ישראלים הזכאים למעמד קטין חוזר או אזרח עולה (אזרח יליד חו"ל), בתקופת לימודיהם העל – תיכוניים בארץ ("תושב חוזר" לא זכאי לסיוע מינהל הסטודנטים).
 
אזרח עולה (אזרח יליד חו"ל) – אזרח עולה הוא מי שנולד בחו"ל להורה אזרח ישראלי והיה זכאי למעמד "עולה" ע"פ חוק השבות, אלמלא היה אזרח ישראלי.
 
קטין חוזר – אזרח ישראלי העונה לתנאים הבאים:
1.     מי שהורד מישראל לחו"ל ע"י הוריו, לפני מלאת לו 14 שנים ושב לישראל לישיבת קבע בגיל 17 ומעלה.
2.     הוא והוריו שהו בחו"ל לפחות 4 שנים רצופות.
3.     הוא והוריו לא היו מועסקים בחו"ל ע"י מעסיק ישראלי, פרטי או ציבורי, במשך 5 שנים שקדמו לשיבתם ארצה.
4.     על הקטין החוזר להתייצב בצה"ל ולהביא אישור התייצבות, או להמציא פטור מהתייצבות.
 
קטין חוזר יכול לשהות בארץ תקופה של עד 12 חודשים לתקופת לימודים או בתוכנית מוכרת ע"י הסוכנות היהודית (לצורך מימוש זכויות במכס, מוכרת תוכנית לימודית בלבד).
תקופה זו תחשב כתקופת ביקור, מבלי לאבד זכויות בעתיד. ביקור לשנה ניתן לממש פעם אחת בלבד.
שים לב: שהות בארץ מעבר ל – 12 חודשים, מפעילה את תקופת הזכויות, גם אם לא הוצאה תעודת קטין חוזר.
 
סיוע מינהל הסטודנטים
מינהל הסטודנטים מעניק מלגות שכר לימוד לתקופה של עד 3 שנות לימוד, לתואר ראשון הסמכה ותעודה (כולל שנת לימודים במכינה) ועד שנתיים לתואר שני (כולל שנת השלמות).
התלמיד נהנה גם מייעוץ והכוונה מקצועית, שיעורי עזר ופעולות חברה ותרבות.
סיוע מינהל הסטודנטים מותנה גם בתקופת השהות בארץ.
פרטים על הליכי ההרשמה, תוכניות הכנה ללימודים ותנאי הסיוע, ניתן לקבל אצל שליח עלייה במרכזי העלייה בחו"ל או במינהל הסטודנטים במחוזות משרד הקליטה בארץ.
 
הערה: 
 אזרחים עולים זכאים לסיוע כעולים במשרד הקליטה, אך לעיתים יש הבדלים הנובעים מחישוב תקופות השהות בארץ, שמשפיעים על הזכאות לסיוע. לקבלת מידע מדויק, יש לפנות, בחו"ל - לשליחי עלייה של הסוכנות היהודית, בארץ - ללשכות המשרד לקליטת העלייה.
 
במשרדי ממשלה אחרים קיימים קריטריונים שונים לסיוע לעולים ולקטינים חוזרים.
רצוי ומומלץ לברר פרטים, לפני השיבה ארצה אצל שליחי העלייה בחו"ל, או במינהל הסטודנטים אצל גב' נעמי שמואל.
 
לשירותכם: הגדרות הזכאות המדויקות נמצאות באתר האינטרנט של המשרד.
 
שירות קליטה – טוק
קליטה – טוק הוא שירות המופעל ע"י משרד הקליטה וחברת בזק. השירות מאפשר לך לדבר עם נציג "מרכז המידע הטלפוני" הפועל בנתב"ג, תוך כדי גלישה, מבלי להתנתק מהאינטרנט.
 
השיחה מתבצעת באמצעות שימוש בכרטיס הקול המותקן במחשב הגולש ושימוש בטכנולוגית VOlP  , באמצעותה ניתן להעביר את השיחה על – גבי רשת האינטרנט.
שיחת הטלפון מתקבלת ב"מרכז המידע הטלפוני" הפועל בנתב"ג כשיחת טלפון רגילה.
 
שיחת הטלפון היא ללא תשלום לגולש (במימון משרד הקליטה) ומופנית אל "מרכז המידע הטלפוני" הפועל בנתב"ג שמספרו 9733333-03.
אם זו הפעם הראשונה בה הנך משתמש/ת בשירות (באתר כלשהו), תותקן במחשב שלך תוכנה (plug-in) המאפשרת ביצוע שיחה תוך כדי גלישה ברשת האינטרנט. התקנה זו תאפשר לך להשתמש בשירות, מכל אתר בו הוא קיים, ללא צורך להתקין שוב את התוכנה. הורדת התוכנה תימשך מספר דקות (מותנה בקצב הגלישה).
 
כדי להשתמש בשירות, יש לוודא קיום התנאים הבאים במחשב ממנו בכוונתך לבצע את ההתקשרות: כרטיס קול, רמקולים ומיקרופון (עדיפות למערכת ראש (Headset.
 
משרדי ממשלה ומוסדות שונים
 
דיור
משרד הבינוי והשיכון
זכאותו של התושב החוזר לדיור נקבעת ע"י משרד השיכון.
דינו של "תושב חוזר" לעניין הסיוע בדיור הינו כדין כל תושב ישראל.
 
שירותי משרד השיכון ניתנים באמצעות סניפי הבנק למשכנתאות הפרושים ברחבי הארץ (ראה רשימה בסוף החוברת).
 
"תושב חוזר" יוכל לפנות למשרד השיכון באמצעות סניף בנק למשכנתאות לבדיקת אפשרויות הסיוע.
 
בקשות מחו"ל ניתן להגיש באמצעות פנייה לגב' דלילה פסקל, רכזת בכירה לאכלוס ביחידת האכלוס במשרד השיכון, מחוז ירושלים, רח' הילל 23, ירושלים טל': 6291193-02, פקס: 6291114-02.
טפסי בקשה לסיוע בדיור ניתן לקבל בקונסוליות בחו"ל.
 
רצוי לנצל ביקורים בארץ לבדיקת הזכאות.
 
מכס ומע"מ
תושבים חוזרים זכאים להקלות ופטורים ממסים.
 
ועדת הכספים בכנסת מיום ה – 4 למאי 2004 אישרה את השינויים הנוגעים לפטורים במכס ומס קניה מהם ייהנו "תושבים חוזרים" ועולים חדשים.
עפ"י החלטת הוועדה, "תושבים חוזרים" ששהו בחו"ל משנתיים עד 6 שנים יצומצמו זכויותיהם ויבוטל הפטור ממס בעת יבוא חפצי בית החייבים במס קניה. "תושבים חוזרים" ששהו בחו"ל תקופה של 6 שנים לפחות ייהנו מפטורים מורחבים. התקנות החדשות ייכנסו לתוקף ב – 1 לינואר 2005.
 
עד סוף שנת 2004 יישארו בתוקף התקנות הישנות. החפצים הפטורים עד סוף 2004:
1.     חפצים אישיים – הפטור על חפצים אישיים יינתן רק במידה והחפצים יובאו במטען האישי.
2.     חפצי בית המיובאים מחו"ל – ניתן לקבל פטור ממסים רק לחפצי בית הכלולים ברשימה המפורטת במדריך מס' 1 של המכס, מיובאים מכל מדינה, בלא יותר משני משלוחים בתקופת הזכאות (9 חודשים). ייבוא חפצים שאינם כלולים ברשימה יחויבו במסים.
3.     רכישת חפצי בית מתוצרת הארץ בישראל (ע"פ הרשימה).
4.     כלי בית מהסוג הנישא ביד, המיועדים לצרכים מקצועיים ושערכם אינו עולה על 1,000 $.
 
 
 
הקלה חדשה שתכנס לתוקף מיידי - "תושב חוזר" שהתחתן עם בן זוג בעל זכויות בעבר, ייהנה מפטור ממסי יבוא על מוצרים מהסוג שבן הזוג מימש בהם זכויות, ובתנאי שבן הזוג השתמש בחפצים ששוחררו בפטור, שש שנים ויותר.
 
להלן פירוט התקנות החדשות שיכנסו לתוקף ב – 1.1.05:
תושבים חוזרים ששהו משנתיים ועד שש שנים:
-         יבוטל הפטור ממע"מ על רכישת רהיטים מייצור מקומי
-         יבוטלו הפטורים על חפצי בית החייבים במס קניה
-         יינתן פטור על כלי עבודה ששוויים מגיע לכ – 1650 $.
 
         תושבים חוזרים/סטודנטים חוזרים ששהו בחו"ל מעל שש שנים:
-         יבוטל הפטור ממע"מ על רכישת רהיטים מייצור מקומי
-         יוענקו פטורים הניתנים לעולים, לחפצי בית, כלי עבודה וציוד לעסק, למעט ההקלה במס על רכב.
 
ככלל, משך הזכאות במכס - 9 חודשים מיום השיבה ארצה, אולם בתקופת הביניים,
עד ה – 1.1.05 מועד תחילת הפטור, מתייחסת הזכאות למועד שחרורם של הטובין מפיקוח המכס (ולא ממועד החזרה של ה"תושב החוזר" ארצה).
 
זכויות המכס של "תושב חוזר" לא ייפגעו גם אם שהה בארץ, לסירוגין או ברציפות, ארבעה חודשים בכל אחת מהשנתיים האחרונות לפני שובו ארצה.
 
לקבלת זכויות מכס של "תושב חוזר" יש להציג, בין היתר, הוכחה על ניהול משק בית בישראל (חוזה רכישה או שכירת דירה).
 
חובת הדיווח על הכנסת / הוצאת כספים לישראל וממנה
החל מיום 17.02.02, חלה חובת דיווח על הכנסות/הוצאות כספים לישראל וממנה, כמפורט בזה: "כספים" – כסף מזומן, המחאות בנקאיות, המחאות נוסעים. הסכום החייב בדיווח מ - 80,000 ₪ ויותר.
 
לבירורים ולקבלת מידע מפורט ומעודכן בנושא מכס יש לפנות למשרדי המכס בישראל או לנציגיו בחו"ל.
אתר האינטרנט של אגף המכס והמע"מ: www.mof.gov.il/customs
 
 
משרד החקלאות
יבוא חיות מחמד כמטען אישי
1.           כלבים, חתולים, ציפורים, ארנבות ובעלי חיים ממשפחת המכרסמים שאינם חיות בר, עד שניים מכל סוג, המגיעים יחד עם בעליהם, יהיו פטורים מרשיון וטרינרי בכתב מאת מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, כאשר:
א.                            הם מלווים בתעודת בריאות שהוצאה ע"י וטרינר ממשלתי בארץ המוצא, במהלך 7 ימים לפני מועד היבוא, ומלווה בהצהרת הבעלים כי בעלי החיים היו ברשותו לפחות 90 יום לפני הבאתם לישראל.
ב.                            כלבים וחתולים חייבים גם באישור חיסון נגד כלבת, למעלה מ – 30 יום אך לא יותר משנה לפני צאתם לישראל (למעט מאוקראינה, בריטניה, יפן וקפריסין).
ג.                              לא תותר הכנסת כלבים וחתולים מתחת לגיל החיסון (3 חודשים).
               
                  יבוא בעלי חיים מחייב העברת הפרטים הבאים למשרד השירותים
                 הווטרינריים בבית דגן, פקס: 9688963-03, לפחות 48 משעות לפני
                 הגעתם: שם הבעלים, סוג בע"ח, גילו, מס' טיסה, ומועד הגעה משוער.
 
2.                      כלבים, חתולים, ציפורים, ארנבות ומכרסמים יותר משניים מכל סוג חייבים  
        ברשיון בכתב מאת מנהל השירות הווטרינרי במשרד החקלאות. בקשה בכתב
        לקבלת הרשיון תוגש לפחות עשרה ימים לפני המועד המתוכנן ליציאת בעלי
        החיים מארץ המוצא.
        את הבקשה יש להפנות למנהל השירותים הווטרינריים, עבור הווטרינר
        הראשי ליבוא וייצוא, משרד החקלאות ת.ד. 12 בית דגן 50250,
        טלפון: 9688986-03, פקס: 9688969-03 או 9605194-03.
 
3.     יבוא קופים מכל סוג שהוא – אסור.
 
4.     יבוא סוסים – בקשה לייבוא סוסים תוגש לפחות 60 יום לפני מועד היציאה המתוכנן.
 
 
 
הביטוח הלאומי
חובת תשלום דמי ביטוח לאומי חלה על כל תושב ישראל על – פי החוק.
כל מי שמבוטח בביטוח לאומי, חייב בתשלום דמי ביטוח. אם הוא שכיר, חובת התשלום על המעביד. אם אינו שכיר חובת התשלום עליו.
 
המושג "תושב ישראל" פירושואדם שמרכז חייו הוא בישראל.
אדם השוהה באופן זמני בחו"ל והצהיר על כוונתו לחיות בישראל ומוכיח שמרכז חייו הינו בישראל, עשוי להיחשב כתושב ישראל.
 
אדם ששהה בחו"ל יוכר כ"תושב ישראל" , לאחר בדיקת הפרטים שימולאו ב"שאלון תושבות" של המוסד לביטוח לאומי.
 
-         אם הוכח כי יציאתו של התושב מישראל הייתה זמנית ובמשך כל תקופת היעדרותו מרכז חייו היה עדיין בארץ, יהיה חייב בתשלום דמי הביטוח במשך כל זמן שהותו בחו"ל (רטרואקטיבית).
-         אם הוכח כי שהותו בחו"ל הייתה קבועה ומרכז חייו היה בחו"ל והחליט לחזור שוב לארץ (לישיבת קבע), יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח רק מיום היותו "תושב ישראל" בשנית .
 
"תושב ישראל" השוהה בחו"ל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי במשך כל תקופת היעדרותו מהארץ, בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו בארץ.
את דמי הביטוח הלאומי ניתן לשלם באמצעות:
-         סניפי הדואר 
-         מיופה כוח בארץ
-         מתן הוראת קבע
 
חובה זו לא תחול עליו במידה והוא בשליחות מטעם מעביד ישראלי .
אם הוא משלם דמי ביטוח לאומי במדינה עמה יש לביטוח לאומי אמנה בדבר זכויות סוציאליות, יהיה חייב רק בדמי ביטוח בריאות.
מדינות עמן יש הסכם הן: בריטניה, הולנד, צרפת, בלגיה, אוסטריה, גרמניה, שוויץ, איטליה, שוודיה, דנמרק, פינלנד, אורוגואי וצ'כיה.
 
סטודנט הלומד בחו"ל, חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מינימום ("כמי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי").
תלמיד ישיבה, המוכר ע"י משרד הדתות בישראל, חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מינימום.
אדם המשלם את תשלומי הביטוח הלאומי באופן סדיר, רצף הביטוח נשמר יחד עם כל זכויותיו.
 
קצבת זקנה
גיל פרישה –גיל הפרישה מעבודה.
גיל זכאות – גיל הזכאות לקצבת זקנה, גיל 70 שנה לשני המינים.
התנאים לקבלת קצבת זקנה:
לקצבת זקנה עפ"י חוק הביטוח הלאומי זכאי מבוטח תושב ישראל שמלאו לו 18 שנה וביום שעלה לישראל לראשונה טרם מלאו לו 60 שנה.
 
התובע הגיע לגיל פרישה – בגיל פרישה הזכאות מותנית בהכנסות (פנסיה ורנטה אינן נחשבות הכנסות).
עקב שינוי בחוק גיל הפרישה: גבר שנולד ממאי 1942 ואילך, גיל הפרישה החדש הוא 67.
אישה שנולדה ממאי 1953 ואילך, גיל הפרישה החדש הוא 64 ( גברים שנולדו בין התאריכים 4.1942 – 7.1939 ונשים שנולדו בין התאריכים 7.1944 – 4.1953 צריכים לברר באופן אישי את גיל הפרישה שלהם).
 
התובע הגיע לגיל זכאות לקצבת זקנה – בגיל הזכאות לקצבת זקנה הזכאות אינה מושפעת מהכנסות.
עקב שינוי בחוק גיל הפרישה: גיל הזכאות לגבר הוא 70 ולאישה – 65 שנה. אישה שנולדה
ב – מאי 1950 ואילך, גיל הזכאות החדש שלה הוא 70 שנה (אישה שנולדה בין
 7.1939 – 4.1950 צריכה לברר את גיל הזכאות הנכון לגביה).
 
התובע השלים "תקופת אכשרה", זו היא תקופה בה היה האדם מבוטח עפ"י אחת האפשרויות המפורטות:
1.           60 חודשים בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה בקצבת זקנה
או
2.           144 חודשים
או
3.           60 חודשים לפחות, ובלבד שמספר חודשי הביטוח מיום הפיכת המבוטח ל"תושב ישראל" בפעם הראשונה, גדול ממספר החודשים בם לא היה מבוטח.
 
פטור מ"תקופת אכשרה" - אישה פטורה מתקופת אכשרה אם היא גרושה, אלמנה, עגונה או שהיא נשואה לגבר שאינו תושב ישראל או שעלה לישראל לאחר גיל 60.
 
אישה נשואה או אלמנה המקבלת קצבת שאירים ושאינה עובדת מחוץ למשק ביתה, תהייה זכאית, בגיל הזכאות, לקצבת זקנה ובתנאי שנולדה לאחר 31.12.30 והשלימה תקופת אכשרה .
 
גבר שחזר לישראל ולא השלים תקופת אכשרה כמוזכר לעיל, עשוי להיות זכאי לגמלת זקנה מיוחדת, עד למועד השלמת תקופת האכשרה. הזכאות לגמלה המיוחדת מותנית בהכנסותיו מכל מקור שהוא, כולל פנסיה או רנטה מחו"ל.
 
לבירור גיל הפרישה ולפרטים נוספים ניתן לפנות לאתר המוסד לביטוח לאומי www.btl.gov.il , למוקד הטלפוני - 9369696-08 ולסניפי הביטוח הלאומי בארץ.
 
 
 
 
 
ביטוח רפואי
ביטוח בריאות הוא ביטוח חובה החל על כל תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים. התשלום נעשה למוסד לביטוח לאומי. דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות הם יחסיים להכנסה ונגבים ע"פ שיעורים הקבועים בחוק.
 
"תושב ישראל" נחשב אדם שעומד בשלושת הקריטריונים הבאים:
1.     מרכז חייו בישראל
2.     הצהיר על כוונתו לחיות בישראל
3.     נתן ביטוי מוחשי וחיצוני לכוונתו, לדוגמא: חוזה שכירות בארץ, בעלות על רכוש בארץ, אישורים על תשלומי מסים לרשות מקומית בארץ, אישור על שירות מילואים, תשלום לביטוח לאומי, הבאת מטען ארצה, אישור תושב חוזר ממשרד הקליטה.
 
תושב ישראל הנמצא בחו"ל 6 חודשים ויותר חייב להקפיד לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בתקופת שהותו בחו"ל, כל עוד הינו בבחינת "תושב ישראל" בביטוח הלאומי.
 
על "התושב החוזר" להסדיר לעצמו ולבני משפחתו, מיד עם שובם לישראל, את מעמדם כתושבי ישראל ואת זכאותם לביטוח בריאות ממלכתי. יש לפנות לאחד מסניפי הביטוח הלאומי הקרוב לאזור המגורים.
תיקון סעיף 58 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 
התיקון חל על תושבי ישראל השוהים בחו"ל שנתיים ויותר על פי הפרוט הבא:
 
1. תושב ישראל השוהה בחו"ל לאחר 1 במארס 2001 במשך שנתיים רצופות או יותר ואינו משלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי בארץ, או מפגר בתשלומיו יותר מ -12 חודשים, תישלל ממנו הזכות לקבלת שירותים רפואיים בארץ עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 
כדי להיות זכאי, מחדש, לשירותים רפואיים, יש להמתין תקופה של חודשיים על כל "שנת היעדרות" מן הארץ. התקופה בה שהה בחו"ל לפני 1.3.01 אינה נחשבת.
 
כשנת היעדרות מן הארץ נחשבת שנה שבמהלכה התגורר "תושב ישראל" 182 ימים לפחות, גם אם לא רצופים, מחוץ לישראל.
מינימום תקופת ההמתנה היא 4 חודשים ומקסימום התקופה – 24 חודשים.
לאחר תקופת ההמתנה, ה"תושב החוזר" יהיה זכאי לביטוח בריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 
ילדי תושבים חוזרים עד גיל 18 זכאים לקבל שירותי בריאות, בתנאי שהוריהם הוכרו כתושבי ישראל לאחר שובם ארצה (גם אם ההורים אינם זכאים זמנית לשירותים רפואיים ונמצאים בתקופת המתנה).
כל הוצאה בגין טיפול בילדים תוחזר בתנאי שהייתה פניה למוסד לביטוח לאומי לקבלת תושבות לפני קבלת השירות הרפואי בתשלום.
אם ההוצאה נעשתה לפני הפנייה לביטוח הלאומי – הכסף לא יוחזר.
 
2. מי שחדל להיות "תושב ישראל" ויחזור להתגורר בארץ, ויוכר כתושב ע"י המוסד לביטוח לאומי, לא יהיה זכאי לקבלת שירותים רפואיים בארץ עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אלא לאחר תקופת המתנה של חודשיים על כל שנה ששהה בחו"ל לאחר ה - 1 במארס 2001.
 
תשלום מיוחד:
מי שחייב בתקופת המתנה, ובמיוחד בתקופת המתנה ארוכה, יכול לפדות את תקופת ההמתנה ע"י "תשלום חודשי מיוחד", הקבוע בחוק, במשך 12 חודשים רצופים לפני החזרה לארץ, ובלבד שלא פיגר בתשלום החודשי המיוחד יותר מ – 3 חודשים.
 
ביטוח חלופי בתקופת ההמתנה:
בתקופת ההמתנה ניתן לעשות ביטוח פרטי באחת מקופות החולים, בכפוף לתנאי הקבלה והצהרת בריאות..
 
עפ"י חוק, כל תושב ישראל חייב להיות רשום באחת מקופות החולים.
כדי להירשם לקופת חולים יש לפנות לאחד מסניפי רשות הדואר ולמלא שם טופס מיוחד.
הרישום לקופת החולים כרוך בתשלום. בעת הגשת טופס הרישום על התושב להציג תעודת זהות.
 
בפניות אישיות ניתן לפנות לאגף הביטוח והבריאות, המוסד לביטוח לאומי, שד' ויצמן 13, ירושלים 91909 , טלפונים: 6709509-02; 6707053-02; 6707824-02 ,
6707744-02 , פקס: 6707057-02.
או באמצעות אתר הביטוח הלאומי www.btl.gov.il - פניות הציבור.
או למרכז מידע בטלפון: 93696969-08
או לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים.
 
משרד הפנים
משרד הפנים קובע את מעמדו של כל תושב או אזרח בארץ.
- על כל אזרח, שחלו שינויים במצבו האישי בהיותו בחו"ל, לפנות למשרד הפנים על מנת
   לרשום את השינויים בתעודת הזהות ובמרשם התושבים.
 
- כדי להקל על התהליך, יש להצטייד באישורים המתאימים, כל מסמך רשמי ניתן ע"י ממשלה זרה יש לאמת בקונסוליות ישראל באזור המגורים. מדובר במסמכים המעידים על
   שינוי במצבו האישי של הפונה כגון: תעודת לידה, תעודת נישואין, תעודת גירושין, 
   תעודת פטירה, צוואה, צו אימוץ וכ"ו.
 
- ילדים שנולדו בחו"ל יש לרשום בקונסוליה הקרובה ולקבל מספר זהות לילדים, לפני החזרה לארץ.
 
לתשומת לב: אזרח עולה חייב להוציא דרכון ישראלי עצמאי בקונסוליה הישראלית בחו"ל וזאת כדי לקבל זכאות לביטוח בריאות ממלכתי באופן מיידי, אחרת יהיה זכאי לביטוח הבריאות הממלכתי רק לאחר שיסדיר מעמדו במשרד הפנים.
בשובו ארצה, עליו לפנות, מוקדם ככל האפשר, למשרד הפנים באזור מגוריו לביצוע השינוי במרשם האוכלוסין וקביעת מעמדו בארץ.
 
מעמד בני זוג זרים הנישאים לאזרחים ישראליים
חוק השבות לא יחול על בן זוג של אזרח ישראלי, גם אם אזרח זה הינו זכאי שבות. על בן הזוג יחול הסדר מדורג והטיפול בו יהיה רק במשרד הפנים בישראל.
תחילתו של ההסדר במתן היתר לעבודה עד לבדיקת הבקשה, לאחר מכן שהות של 4 שנים במעמד תושב ארעי ורק אחר כך יתאזרח.
 
ילדיו של בן הזוג
אם לבן הזוג שאינו זכאי לפי חוק השבות, ילדים קטינים מנישואין קודמים ובתנאי שהם נלווים לבן הזוג והיו במשמרתו לפחות שנתיים טרם עלייתם, קיימת אפשרות להעניק להם מעמד של תושב ארעי. ילדים בגירים של בן זוג מנישואין קודמים, אינם זכאים לשום מעמד בישראל.
 
ויתור על אזרחות
אזרח שויתר על אזרחותו הישראלית ומבקש לחזור ולגור בישראל, חייב להגיש בקשה לקביעת מעמד למשרד הפנים באמצעות קונסוליות ישראל במקום מגוריו או ישירות במשרד בפנים בארץ.
 
פרטים נוספים ניתן לקבל בלשכות עלייה ומרשם של משרד הפנים (רשימת טלפונים בסוף החוברת) או באמצעות אתר האינטרנט: www.pnim.gov.il
 
שירות הביטחון
בנושא זה יש להסתמך על נהלי מינהל הגיוס של צה"ל "הנחיות גיוס לשירות ביטחון עולים", כולל הנחיות על חובת גיוסם של ישראלים.
 
צה"ל מבחין בין שתי קבוצות עיקריות בקרב האוכלוסייה השוהה בחו"ל:
1.     אזרח ישראל, שהיה תושב ישראל ויצא לחו"ל יחד עם הוריו למטרות הגירה לפני הגיעו לגיל 16, יוכר ע"י צה"ל כ"בן מהגרים" ולא יחויב בשירות בצה"ל כל עוד הוא ממשיך להתגורר דרך קבע בחו"ל. על "בני מהגרים" ששבו להתגורר בישראל חלות ההוראות העוסקות בגיוס עולים חדשים לצה"ל בכפוף לסייגים הקבועים בפקודות הצבא.
     נשים שהוכרו כ"בנות מהגרים", תהיינה פטורות משירות ביטחון.
     ילידת חו"ל – לא חריגה ולא ניצלה שנת שהייה – תהייה פטורה בגיל 17.
     ילידת חו"ל – לא חריגה וניצלה שנת שהייה – תהייה פטורה בגיל 20.
     ילידת הארץ – לא חריגה וניצלה שנת שהייה – תהייה פטורה בגיל 22.
     * "לא חריגה" – לא חרגה מתקופת הביקור המותרת בארץ של 120 יום בשנה.
2.     אזרח ישראל שהיה תושב ישראל ויצא מישראל בהיותו מעל גיל 16, עם משפחתו או בגפו, אינו עומד בקריטריונים להכרה כ"בן מהגרים" ויחויב בשירות בצה"ל בהתאם לחוק שירות בטחון.
 
על כל מועמד לשירות בטחון המתגורר בחו"ל לפנות לקונסוליה במקום מגוריו לצורך הסדרת מעמדו מול צה"ל.
כמו כן, ניתן להתקשר למדור חו"ל בצה"ל בטל': 5699428-03
 
 
מדיניות הביקורים בארץ
צה"ל קבע מדיניות ביקורים אחידה לאלה שהוכרו כ"בני מהגרים", לפיה יוכלו לשהות בישראל בהתאם למפורט להלן ומבלי שיחויבו בשירות בטחון:
1.     ביקורים בישראל עד לתקופה מצטברת של 120 יום בכל שנה קלנדרית (קרי מיום 1 בינואר ועד יום 31 לדצמבר).
2.     ביקור חד פעמי בישראל לתקופה רצופה אשר משכה מעל 120 יום ועד שנה אחת.
 
לימודים תיכוניים בארץ
בן מהגרים שיצא מישראל עם הוריו למטרות הגירה לפני שמלאו לו 14 שנים (לפי הלוח הגרגוריאני), זכאי ללמוד חלק מלימודיו התיכוניים בישראל כמפורט להלן: לימודים מכיתה י' עד כיתה י"ב בלבד, זאת רק אם במהלך לימודיו ממשיכים הוריו להתגורר דרך קבע מחוץ לארץ.
מיועד לשירות ביטחון שיחליט להישאר בישראל בתום תקופת הלימודים המותרת, כאמור, יבוטל מעמדו כ"בן מהגרים" ויהיה עליו להתייצב בלשכת הגיוס הקרובה למקום מגוריו לשם הסדרת מעמדו.
 
חייל בודד
חייל שהוכר ע"י צה"ל כחייל בודד יהיה זכאי למספר הטבות :
- חייל בודד יקבל תוספת כספית חודשית במשכורתו (גובה הסיוע ייקבע בהתאם
 לזכאותו). החל מחודש נובמבר 2001 ישולם מענק נוסף לחיילים בודדים.
- צה"ל ישתתף בהוצאות דמי שכירות והוצאות אחזקת דירה.
- חייל בודד יכול ללון בכל אחת מהאכסניות של האגודה למען החייל בסופי השבוע או 
   בהלנה קבועה, בהתאם לזכאות. קיימת אפשרות ללינה באחת מדירות האגודה למען  
   החייל. על מנת להגיש בקשה יש לפנות לרכזת הת"ש ביחידתך.
- חוק הרשויות המקומיות מאפשר לחיילים בשירות חובה פטור מתשלום ארנונה במהלך
   שירותם ועד 4 חודשים לאחר השחרור.
- תא אימוץ בצה"ל מקיים קשר עם תנועות קיבוציות שונות לצורכי אירוח חיילים
   בודדים.
- חייל בודד המשרת בישראל והוריו בחו"ל, יהיה זכאי לצאת לחו"ל לביקור הוריו 
   למשך 30 יום על חשבון חופשה מיוחדת בכל שנת שירות.
   חייל בודד יהיה זכאי למימון חלקי או מלא של כרטיס הטיסה (פעם אחת בלבד במהלך 
   שירותו), לאחר שנת שירות תקינה אחת, בהתאם לזכאותו ואופי השירות.
   לבדיקת הזכאות ניתן לפנות למשקי"ת ת"ש ביחידה או למרכז מידע
   לשכת הגיוס תל – השומר טל': 7376000-03.
- חייל זכאי להתקשר להוריו אחת לחודש לשיחה בת 10 דקות עם כרטיס שיונפק לו עם
   הכרתו כ"חייל בודד".
- אחת לחודשיים יהיה זכאי ליום חופשה באמצע השבוע לביצוע סידורים אישיים.
- אם זכאי החייל לדמי כלכלה קבועים עפ"י הפקודות, יזוכה בדמי כלכלה מוגדלים בשיעור   של 150%.
- חייל בודד שנמצא בחופשת מחלה בביתו זכאי לקבל דמי כלכלה בימים אלו (מהיום
   השני ומעלה).
 
שירות מילואים פעיל
הקלות בשירות מילואים בצה"ל ל"תושבים חוזרים":
חייל מילואים שחזר ארצה לאחר שהייה של 2 – 5 שנים רצופות בחו"ל, העונה להגדרה "תושב חוזר" (עפ"י הגדרות משרד הקליטה או משרד הפנים) ואשר הציג אישורים מתאימים, לא יבצע שירות מילואים פעיל ב - 6 החודשים הראשונים לאחר חזרתו לארץ, וב - 6 חודשים שאחריהם יבצע, לכל היותר, 14 ימי שירות מילואים.
 
חייל מילואים שחזר ארצה לאחר שהייה בת 5 שנים רצופות ומעלה בחו"ל, המוגדר כ"תושב חוזר" (עפ"י הגדרות משרד הקליטה או משרד הפנים), וביקש לא להיקרא לשירות מילואים במשך שנה ראשונה מיום חזרתו ארצה, תיעתר היחידה לבקשה זו.
 
איש מילואים ששהה בחו"ל פחות משלושה חודשים ואבד הקשר בינו לבין יחידתו בזמן שהייתו בחו"ל, לא יהיה מחויב ביצירת קשר עם יחידתו שעה שהוא נמצא בחו"ל, אך יהיה מחויב ליצור קשר עם יחידתו תוך חודש מיום חזרתו ארצה.
 
איש מילואים ששהה בחו"ל שלושה חודשים רצופים לפחות, תוארך לגביו התקופה ליצירת קשר עם היחידה – אם אבד הקשר בינו לבין יחידתו בזמן שהותו בחו"ל או עם חזרתו ארצה, עד שלושה חודשים מיום חזרתו ארצה.
 
להסדרת נושא שירות מילואים, יש לפנות לקצינת הקישור ולהצטייד באישור "תושב חוזר" ממשרד הקליטה.
 
פטור ממילואים
חיילים ששהו בחו"ל ומוצבים בר"מ 70 (שאינם שייכים ליחידת האם),יחולו לגביהם הכללים הבאים:
חוגרים יהיו פטורים משירות ביטחון בגיל 35.
קצינים יהיו פטורים משירות ביטחון בגיל 45.
 
לצורך הסדרת הפטור ממילואים, יש לפנות ליחידה לחוזרים מחו"ל בר"מ 70.
טלפון: 7379026-03, פקס: 7377410-03 או בדואר: ד.צ. 01180
אתר האינטרנט: www.aka.idf.il/miluim

 

 

 

 

 

 

הסדרת ביטוח בריאות ומימון התשלום המיוחד לקבלת שירותים רפואיים בישראל- שווי ההטבה 8,880 ש"ח

בתקופת המבצע, יחזיר משרד הקליטה לתושבים החוזרים את הסכום עבור התשלום המיוחד ששולם למוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת שירותים רפואיים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. המשמעות היא כי כל אזרח ישראלי, המוגדר כ'תושב חוזר', וששילם למוסד לביטוח לאומי במשך חצי שנה, בששה תשלומים, את התשלום המיוחד עבור פדיון תקופת ההמתנה, יקבל מהמשרד עם סיום התשלום ובתנאי ששב לישראל, את מלוא ההחזר על סך 8,880 ₪ לבוגר (נכון ליום 1.1.08), עם הצגת האישור על התשלום.

מיד עם תום ששת החודשים ועם קבלת אישור התושבות מהמוסד לביטוח לאומי, יהיה זכאי לקבל שירותי בריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ולהצטרף לאחת מקופות החולים על פי בחירתו.

הענקת פטור ממכס על הבאת מוצרי חשמל  לאלו ששהו בחו"ל תקופה קצרה


תושבים חוזרים ששהו בחו"ל בין שנתיים ל-6 שנים זכאים מיולי 2007 לפטור ממס על יבוא מוצרי חשמל, לפי הרשימה הבאה: תנור בישול ואפיה, מיקרוגל, מקרר, מקפיא, מכוונת כביסה, שואב אבק ומדיח כלים.

השמה באלפי מקומות עבודה בחברות מובילות ומעסיקים גדולים במשק

מוקד תעסוקה חדש יסייע לחוזרים להשתלב בשוק העבודה במהירות, תוך שיתוף פעולה עם החברות המובילות והמעסיקים הגדולים במשק. המשרד בנה מאגר משרות מתקדם הכולל משרות בתחומי התעשייה, היי טק, המסחר, השירותים ,הניהול ,המחקר, המדע והרפואה.

לאלה שלא יהיו בשלים להשמה מיידית, מכין המשרד מסלולי הכשרה ייחודיים, אשר יעשירו את הפרופיל המקצועי שלהם באופן ההולם את דרישות שוק העבודה בישראל. משרד הקליטה, יממן הכשרות והסבות מקצועיות לחוזרים כדי לשדרג את התאמתם למקום העבודה הנדרש ויתאים  מסלול תעסוקה אישיים לכל ישראלי חוזר.

מתן הלוואות להעתקת עסקים לישראל ולפתיחת עסקים חדשים בארץ

המשרד מעמיד לרשות החוזרים מערך סיוע ושירותים מגוונים להקמת עסקים בישראל או להעברתם מחו"ל ארצה. הסיוע יחל עוד בהיותם בחו"ל ויכלול:
 שירותי ייעוץ עסקיים,
 הכשרה וליווי ליזמים,
 בדיקת כדאיות עסקית,
 כתיבת תוכנית עסקית,
 ליווי וחונכות. 
לחוזרים  תינתנה הלוואות להעברת עסקיהם לישראל, והלוואות לעידוד פתיחתם של עסקים חדשים בארץ תוך הענקת יעוץ אישי לאורך כל שלבי פתיחת העסק.

 מלגות מחקר ומענקים לחוקרים ומדענים

המשרד פיתח לראשונה תוכניות לקליטת אנשי מחקר ופיתוח, מדענים ורופאים ישראלים בתחומי המדע והמחקר. המשרד יעניק סיוע מיוחד של עד 50% מעלות ההעסקה, לחברות ביו טכנולוגיה ולבתי חולים באזורי הנגב והגליל, אשר יקלטו מדענים ורופאים וישלבו אותם כחוקרים בסגל העובדים. לפרטים נוספים.

במסגרת המבצע, משרד הקליטה הגיע להסכם עם חברת התעופה אל – על, להעניק הטבות לישראלים שישובו לארץ בשנת ה60 למדינה.
החוזרים יקבלו הנחה ומחיר אחיד לאורך כל השנה וזכאות למטען נוסף בטיסות מארה"ב של 23 ק"ג, (סה"כ שלוש מזוודות של 23 ק"ג), ומכל מקום אחר בעולם זכאות  ל 35 ק"ג נוספים מעל המשקל המותר, (סה"כ 55 ק"ג).
הטבה נוספת מיוחדת לשנת ה60 למדינה - בכל חודש יוקצו מספר מקומות, בטיסות מסוימות, בתאריכים מסוימים, שבהם תינתן הנחה נוספת על מחיר המיוחד וכמובן משקל עודף. לפרטים נוספים.

מתן מלגות ומענקי מחקר לחוקרים, מדענים ורופאים להחזרת המוחות הביתה

משרד החינוך והמשרד לקליטת העלייה רואים בהשתלבותם המחודשת של התלמידים השבים לישראל לאחר היעדרות ממושכת ושל התלמידים שנולדו מחוץ לגבולות ישראל להורים אזרחי ישראל, משימה חשובה ומרכיב חיוני ביותר בדרכה של המשפחה כולה חזרה הביתה, לישראל.
בסיכום משותף, גובשו מספר פעילויות לטובת חיזוק  התלמידים החוזרים במערכת החינוך.
בין היתר יינקוט משרד החינוך בפעילויות האלה:

 מנהלי בתי הספר יונחו לפעול על-פי הסטנדרטים שנקבעו לקליטה מיטבית של התלמידים העולים והתלמידים החוזרים.

 המשרד יעודד את בתי הספר שיכללו בשנת הלימודים תשס"ט במסגרת הרפורמה ("אופק חדש") לגבש מערך סיוע לתלמידים החוזרים לישראל, מתוך השעות הפרטניות המיועדות לפעילות בקבוצות קטנות.

 המשרד יקצה, בכפוף למגבלות התקציב,  שעות תקן  עבור תלמידים תושבים חוזרים או אזרחים עולים, לבתי הספר בהם ילמדו אלה מבין התלמידים שיגיעו לארץ לקראת שנת הלימודים תשס"ט ובמהלכה.

 תלמידים שהם תושבים חוזרים או אזרחים עולים זכאים על-פי הנחיות המשרד לדרכי היבחנות לעולים בבחינות בגרות. זאת, על-פי הקריטריונים שנקבעו לשם כך כפי שפורסמו בחוזר המנהל הכללי מתאריך 1 באפריל 2007 (תשס"ז 8/א').


קישורים נוספים

תושב חוזר
 
לחץ כאן >>

הלוואות לתושבים חוזרים
 
לחץ כאן >>

זכויות תושב חוזר
 
לחץ כאן >>

קורסים לתושבים חוזרים
 
לחץ כאן >>

חולם/ת על  קריירה ביזמות  

קורס ניהול ביום אחד
מט"י רעננה בשיתוף בית הספר לניהול ומנהיגות מזמינים אתכם לקורס ניהול ביום אחד עם מיטב המרצים בישראל.

חדש בסדרת המדריכים
המדריך הקצר להקמת עסק 

חבילת סדנאות מוזלת

מדגדג לך יזמות ואת/ה לא בטוח/ה איך לגשת לנושא קרן סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

מחפש/ת משקיע למיזם!

 "בדרך שלי לעסק עצמאי"
פרויקט יזמות לדורשי עבודה 

קרן שמש
לעידוד יזמים צעירים

TheHive by Gvahim 
start-up accelerator
 
 
מטי רעננה מתמחה ב: הקמת עסק, גיבוש רעיון, יזמות עסקית, סטארט אפ, פתיחת עסק, יעוץ עסקי, הלוואות לעסקים, תוכנית עסקית ועוד

לייבסיטי - בניית אתרים